Giới Thiệu

Hệ thống lưu trữ ghi chú trực tuyến là giải pháp cho những người muốn lưu hoặc chia sẻ note của mình trên đám mây.

  • Miễn phí lưu trữ không giới hạn.
  • Bảo mật dữ liệu lưu trữ.
  • Tùy chỉnh liên kết lưu trữ thật thân thiện.
  • Hỗ trợ tạo mật khẩu truy cập cho ghi chú.
  • Liên kết được rút siêu ngắn.